نشست ادبی دو پنجره

چندی پیش نشست ادبی دو پنجره ،با حضور افسانه شعبان نژاد ، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوشهر برگزار شد.