"گدلو گدو و نی‌نی پسری" و "گدلو گدو و نی‌نی دختری"

گدلو گدو پر از کلک، قلمبه مثل بادکنک...

دوکتاب دیگرانتشارات لوپه‌تو با هدف تشویق خردسالان به خوردن غذاهای مفید و پرهیز آن ها از بد خوراکی به چاپ رسیده است. این کتاب ها به قلم "افسانه شعبان نژاد" ، با نام های "گدلو گدو و نی‌نی پسری" و "گدلو گدو و نی‌نی دختری" هستند.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 645

"لوپه‌تو و نی‌نی پسری" و "لوپه‌تو و نی‌نی دختری"

لوپه‌تو باز صدا شنید، از تو کمد بیرون پرید...

کتابهای "لوپه‌تو و نی‌نی پسری" و "لوپه‌تو و نی‌نی دختری" دو کتاب جدید "افسانه شعبان نژاد" هستند که توسط انتشارات لوپه‌تو به چاپ رسیده اند.

هدف نویسنده از نگارش این کتاب ها آموزش دوستی به خردسالان است و این که هنگام بازی، هر چه دارند با دوستانشان تقسیم کنند.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 628

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6000 bytes) in /home/afsanehs/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/resize/tool.php on line 1072